Loading…

READY TO DEAL WITH YOUR DATA?

Get some tips on how to do that!
Start exploring

SSRS – Jak dodać własny szablon mapy?

Geneza

Pomysł na poniższy wpis pojawił się w czasie niedawnej sesji Grzegorza Stoleckiego w ramach spotkania PLSSUG w Warszawie. Okazało się, że nie wszyscy wiedzą o możliwości tworzenia własnych szablonów map w SQL Server Reporting Services (SSRS).

Problem

Możliwość prezentacji danych geograficznych na kontrolce mapy to niewątpliwie jedna z mocnych stron SQL Server Reporting Services. Zarówno aplikacja Report Builder, jak i Visual Studio (BIDS lub SSDT) w momencie tworzenia mapy uruchamiają kreator, w którym są oferowane gotowe szablony map. Niestety, na dzień dobry dostajemy wyłącznie szablony dotyczące Stanów Zjednoczonych (patrz poniżej).

image

Na szczęście, możemy dodawać swoje własne szablony map do obu narzędzi. Jak to zrobić?

Rozwiązanie – Report Builder

1. Odszukaj katalog, w którym Report Builder przechowuje szablony map. Na przykład, może to być katalog: C:\Program Files (x86)\Microsoft SQL Server\Report Builder 3.0\MapGallery.

2. Uruchom aplikację Report Builder i stwórz nowy raport uruchamiając kreator map.

image

3. Wybierz sposób generowania nowej mapy (np. zapytanie SQL – SQL Server spatial query). Do wygenerowania zapytania możesz użyć na przykład udostępnionej niegdyś przeze mnie bazy danych z podziałem administracyjnym Polski.

image

4. Wybierz dane, które mają być osadzone w szablonie mapy – powinny to być dwie kolumny: jedna z danymi geograficznymi (lub ew. geometrycznymi) i druga pozwalająca zidentyfikować poszczególne obiekty przestrzenne (np. nazwa województwa). Dzięki tej drugiej kolumnie będziesz w stanie powiązać warstwę mapy z innymi zbiorami danych (np. po to, by wizualizować wartości numeryczne na mapie).

5. Gdy dojdziesz do określania opcji wyświetlania mapy, zaznacz opcję dotyczącą osadzania danych przestrzennych w raporcie:

image

6. Po przejściu do końca kreatora mapy zapisz raport (klasycznie – jako plik .rdl) do katalogu odnalezionego w kroku 1 (możesz w nim tworzyć także hierarchie podkatalogów, które także będą widoczne w galerii map w kreatorze). Po ponownym uruchomieniu kreatora mapy, powinien być widoczny świeżo dodany własny szablon:

image

Rozwiązanie – Visual Studio / BIDS / SSDT

Kroki do wykonania celem dodania nowego szablonu mapy w Visual Studio są prakatycznie identyczne jak dla aplikacji Report Builder. Oczywiście, inna będzie ścieżka do galerii map. U mnie to był katalog (dla Visual Studio 2010): C:\Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio 10.0\Common7\IDE\PrivateAssemblies\MapGallery.

Życzę dobrej zabawy z własnymi szablonami map w SSRS :-)

Leave a Reply